Lesgeld

Tarieven Yoga

 • Per Maand
  € 39,-
  Graag begin van de maand het lesgeld betalen onder vermelding van de maand en uw naam.
 • Per kwartaal
  € 95,-
  Graag begin september, half november, begin februari en half april te betalen onder vermelding van de maand en uw naam.
 • Per half jaar
  € 185,-
  Graag begin september en begin februari te betalen onder vermelding van de maand en uw naam.
 • Proefles
  € 10,-
  Graag vooraf contact met mij opnemen wanneer uw wilt komen.

Rekeningnummer: NL84ABNA0608409529 tnv S. De Jaegere. 

Verhindering 
Graag vooraf absenties en vakanties via email of telefoon of aan mij doorgeven. Een gemiste les kan altijd in overleg ingehaald worden op een ander tijdstip. Gemiste lessen worden niet terug vergoed. 
Opzegtermijn is 1 maand. 

Tarieven Massage

 • Ontspanningsmassage
  € 45,-
  60 minuten
  De afrekening gebeurt contant of vooraf per overschrijving op rekeningnummer NL84ABNA0608409529 tnv S. De Jaegere. 
 • Integrale massage
  € 45,-
  60 minuten
  De afrekening gebeurt contant of vooraf per overschrijving op rekeningnummer NL84ABNA0608409529 tnv S. De Jaegere. 

Indien je verhinderd bent, graag uiterlijk 24 uur van tevoren melden, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

Zie ook mijn lesrooster